Welcome to A-Link!

Shopping cart

Cart empty

Zipato

Zipto 3G USB Stick

Zipto 3G USB Stick

Base price with tax:
Sales price: 40,34 €
Sales price without tax: 40,34 €
Price / kg:

Zipato Zipabox Smart Home Gateway

Zipato Zipabox Smart Home Gateway

Base price with tax:
Sales price: 167,23 €
Sales price without tax: 167,23 €
Price / kg:

Zipato ZigBee Extension Module (for Zipabox)

Zipato ZigBee Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax: 61,48 €
Sales price: 58,99 €
Sales price without tax: 47,57 €
Price / kg:

Zipato Serial Extension Module (for Zipabox)

Zipato Serial Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 41,18 €
Sales price without tax: 41,18 €
Price / kg:

Zipato Security Extension Module (for Zipabox)

Zipato Security Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 116,81 €
Sales price without tax: 116,81 €
Price / kg:

Zipato RGBW Bulb 2

Zipato RGBW Bulb 2

Base price with tax: 41,68 €
Sales price: 39,99 €
Sales price without tax: 32,25 €
Price / kg:

Zipato RFID Tag

Zipato RFID Tag

Base price with tax: 35,96 €
Sales price: 3,91 €
Sales price without tax: 3,15 €
Price / kg:

Zipato RFID Keypad + RFID Tag

Zipato RFID Keypad + RFID Tag

Base price with tax:
Sales price: 49,58 €
Sales price without tax: 49,58 €
Price / kg:

Zipato Power Extension Module (for Zipabox)

Zipato Power Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 125,21 €
Sales price without tax: 125,21 €
Price / kg:

Zipato P1 Extension Module (for Zipabox)

Zipato P1 Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 49,58 €
Sales price without tax: 49,58 €
Price / kg:

Zipato KNX Extension Module (for Zipabox)

Zipato KNX Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 108,40 €
Sales price without tax: 108,40 €
Price / kg:

Zipato EnOcean Extension Modul (für Zipabox)

Zipato EnOcean Extension Modul (für Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 57,98 €
Sales price without tax: 57,98 €
Price / kg:

Zipato Backup Extension Module (für Zipabox)

Zipato Backup Extension Module (für Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 83,19 €
Sales price without tax: 83,19 €
Price / kg:

Zipato 433 MHz Extension Module (for Zipabox)

Zipato 433 MHz Extension Module (for Zipabox)

Base price with tax:
Sales price: 49,58 €
Sales price without tax: 49,58 €
Price / kg:

Zipato - ZipaTile Z-Wave+Zigbee Gateway white

Zipato - ZipaTile Z-Wave+Zigbee Gateway white

Base price with tax:
Sales price: 318,49 €
Sales price without tax: 318,49 €
Price / kg:

Zipato - ZipaTile Z-Wave+Zigbee Gateway black

Zipato - ZipaTile Z-Wave+Zigbee Gateway black

Base price with tax:
Sales price: 318,49 €
Sales price without tax: 318,49 €
Price / kg:

Zipato - Amper Meter Clamp 35A

Zipato - Amper Meter Clamp 35A

Base price with tax:
Sales price: 100,00 €
Sales price without tax: 100,00 €
Price / kg: